loading

2019.09.05 – Czwartek 22 tygodnia zwykłego

  • Jakie sytuacje i wydarzenia sprawiają, że przestaję duchowo wzrastać?
  • Kto spośród ludzi i w jaki sposób przyczynił się najbardziej do mojego duchowego rozwoju?
  • Co znaczy dla mnie być męczennikiem modlitwy?
  • Kogo już udało mi się „złowić” dla Pana?