loading

2019.09.06 – Piątek 22 tygodnia zwykłego

  • Jak oceniam swoją gorliwość w kwestiach wiary? Jak ją rozbudzić?
  • Jak wypełniam czas przeznaczony na modlitwę? Czy potrafię w niej adorować Pana?
  • W jaki sposób scharakteryzowałbym moją więź z Panem?
  • Jakich dobrowolnych wyrzeczeń mógłbym się podjąć dla dobra swojego i innych?