loading

2019.09.07 – Sobota 22 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób Bóg okazuje mi swoje miłosierdzie?
  • Jaka przestrzeń mojego życia potrzebuje dziś szczególnie Bożego miłosierdzia?
  • Do jakiej ofiary byłem zdolny, byleby tylko wytrwać przy Panu?
  • Za które momenty wyraźnej obecności Boga w moim życiu chciałbym podziękować?