loading

2019.09.09 – Poniedziałek 23 tygodnia zwykłego

  • Co sprawia, że nie czuję się człowiekiem wolnym?
  • Z jakich zniewoleń Chrystus już mnie wyprowadził?
  • W jaki sposób przeżywam moje małe i wielkie cierpienia? Jak często potrafię zamieniać je w modlitwę?
  • Jakie sprawy, wydarzenia, słabości mojego życia wymagają jeszcze tego, aby postawić je w świetle Bożego miłosierdzia?