loading

2019.09.11 – Środa 23 tygodnia zwykłego

  • Przed jakimi trudnościami uciekam? Dlaczego boję się stawić im czoła?
  • W jaki sposób wymagam od innych, a w jaki od siebie?
  • Z jaką formą słabości czy zniewolenia chciałbym zacząć walczyć?
  • W jaki sposób odczytuję Jezusowe „biada”? Czy są dla mnie znakiem miłości?
jest