loading

2019.09.13 – ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

  • Czyje i jakie słowa miały pozytywny wpływ na rozwój mojej wiary?
  • Za jakie wydarzenia i sytuacje z przeszłości jestem dziś najbardziej wdzięczny Panu Bogu i ludziom?
  • Jak oceniam mój świat relacji? Które z nich prowadzą mnie do rozwoju, a które wpływają na mnie negatywnie?
  • Dla kogo ze swojego otoczenia mógłbym być cichym przewodnikiem wiary?