loading

2019.09.21 – ŚW. MATEUSZA

  • Jaką proporcję między działaniem a modlitwą zachowuję w życiu?
  • Na jakie trudności napotykam, gdy próbuję głosić Ewangelię?
  • Być więźniem w Panu – co to dla mnie znaczy?
  • Co wymaga we mnie natychmiastowej zmiany?
jest