loading

2019.09.28 – ŚW. WACŁAWA

  • Czym dla mnie jest radykalizm ewangeliczny? Na ile nim żyję?
  • W jaki sposób reaguję na rozmywanie nauki Jezusa Chrystusa?
  • Jakie cele dotyczące życia duchowego sobie postawiłem?
  • W jakich sytuacjach trudno mi przyznać się do wiary w Jezusa Chrystusa i Jego Kościół?