loading

2019.10.01 – ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

  • W jakim stopniu utożsamiasz się z Kościołem?
  • W jaki sposób i z jaką częstotliwością wspierasz dzieło misyjne?
  • Jak postrzegasz tych, którzy odrzucają Chrystusa i Jego Ewangelię?