loading

2019.10.03 – Czwartek 26 tygodnia zwykłego

  • Jaką rolę w mojej chrześcijańskiej formacji odgrywa osobiste spotkanie ze słowem Bożym?
  • Na ile staram się z uwagą uczestniczyć w liturgii słowa?
  • Jak ważny jest dla mnie udział w okresowych rekolekcjach, dniach skupienia?