loading

2019.10.05 – ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

  • W jakiej mierze staram się naśladować ufność św. Faustyny?
  • Jak często spotykam się z Miłosiernym Bogiem w sakramencie pokuty, w osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu?
  • Chrystus obiecał szczególne łaski i dary czcicielom Bożego Miłosierdzia. Na ile je znam i staram się je otrzymać?
  • Na ile moją odpowiedzią na Boże miłosierdzie jest praktykowanie uczynków miłosiernych wobec duszy i ciała?
jest