loading

2019.10.08 – Wtorek 27 tygodnia zwykłego

  • Z jakim zaangażowaniem przygotowuję się do sakramentu pokuty?
  • Na ile i w jakiej formie staram się wynagradzać Bogu za moje grzechy?
  • Jak często modlę się za ludzi, którzy trwają w grzechach ciężkich?