loading

2019.10.10 – Czwartek 27 tygodnia zwykłego

  • Z jakim zaangażowaniem i wiarą przyjmuję Boże dary płynące na mnie z kapłańskiego błogosławieństwa?
  • Jaką rolę w moim życiu odgrywają sakramentalia?
  • Na ile staram się wykorzystać Bożą pomoc, której Pan chce mi udzielać przez odpusty?