loading

2019.10.16 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

  • Którego ze świętych staram się szczególnie czcić i naśladować?
  • Jak pracuję nad moją pokorą?
  • Jak często pamiętam o tym, aby dzielić się posiadanymi dobrami z ubogimi?
  • W jaki sposób to czynię?