loading

2019.10.24 – Czwartek 29 tygodnia zwykłego

  • Na ile w duchu umartwienia potrafię rezygnować z tego, co dobre, do czego jestem przyzwyczajony itd.?
  • Jakie środki służą w moim przypadku autentycznej realizacji „mocnego postanowienia poprawy”?
  • Jak praktykuję prawdę: „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”?
jest