loading

2019.10.29 – Wtorek 30 tygodnia zwykłego

  • W jakiej mierze autentycznie tęsknię za wiecznością? Dlaczego?
  • Jak przeżywam misterium przeistoczenia chleba i wina?
  • Na ile doceniam i staram się właściwie przeżyć momenty ciszy w liturgii?
jest