loading

2019.10.31 – Czwartek 30 tygodnia zwykłego

  • Jak przeżyłem Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny?
  • Jak rozumiem prawdę, że Jezus jest mi wierny?
  • Na ile mogę z pełną odpowiedzialnością wyznać: „Ja jestem wszczepiony w Chrystusa; Jego sprawy są moimi, Jego zamierzenia także, ja wypowiadam Jego słowa, moja nauka jest Jego, moje życie jest życiem Chrystusa, ja wypełniam dzieła Chrystusa, a raczej to Chrystus wypełnia je przeze mnie”?