loading

2019.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  • W jaki sposób staram się już teraz żyć nowym życiem, tym otrzymanym od Boga na chrzcie świętym, a więc wiecznym?
  • Co oznacza dla mnie, że mam być szczęśliwy na sposób Boga?
  • Jakie jest moje doświadczenie relacji z Bogiem?
  • Jak silnie odczuwam jej uświęcającą moc?
  • Na czym koncentruję się w moim życiu duchowym − na Chrystusie czy własnych zasługach?
jest