loading

2019.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – PIERWSZA MSZA

  • Jak rozumiem chrześcijańską żałobę?
  • Na czym opieram moją wiarę w Zmartwychwstanie?
  • Jak często potrafię przyjmować w moim codziennym życiu postawę ukrzyżowania?