loading

2019.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – TRZECIA MSZA

  • Jak rozumiem dobre przygotowanie się na śmierć?
  • Co oznacza dla mnie patrzenie na własne życie z perspektywy Boga?
  • Jak rozumiem obietnicę o czekającym mnie mieszkaniu w niebie?