loading

2019.11.24 – NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

  • Co według mnie stanowi istotę Chrystusowego królowania? Jak to rozumiem?
  • Co dla mnie kryje się pod pojęciem życia duchowego?
  • Na ile potrafię uzależnić swój los od kogoś drugiego?