loading

2019.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA O ŚWICIE

  • Kto miał największy wpływ na ukształtowanie się mojej wiary?
  • Kiedy ostatni raz modliłem się za niewierzących, a szczególnie za osoby, które oddaliły się od wiary?
  • Jakie osoby z mojego otoczenia żyją w ciemności i potrzebują światła Bożego?
  • W jaki sposób wyrażam radość z narodzenia Pana Jezusa?