loading

2019.12.29 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

  • Jak traktuję najbliższych członków swojej rodziny?
  • Czy modlę się za rodziców, współmałżonka, dzieci, rodzeństwo?
  • Co według mnie jest najtrudniejsze w mojej relacji z osobami mi bliskimi (mężem, żoną)?
  • W jaki sposób okazuję wdzięczność moim najbliższym?