loading

2020.01.03 – Piątek 3 stycznia

  • Jak rozumiem ofiarę Chrystusa jako Baranka paschalnego?
  • Jak często rozmyślam nad ofiarą krzyżową Jezusa za moje grzechy?
  • Jaką rolę pełni Jan Chrzciciel w moim życiu?
  • W jaki sposób próbuję go naśladować?
jest