loading

2020.01.04 – Sobota 4 stycznia

  • Jak rozumiem określenie: Jezus jest Światłością świata?
  • W jaki sposób staram się unikać pokus i grzechów, by służyć Bogu żywemu?
  • Co dla mnie jest źródłem prawdy?
  • W jaki sposób szukam Boga w codziennej modlitwie?