loading

2020.01.05 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

  • Czym dla mnie jest mądrość Boża?
  • Kiedy ostatni raz prosiłem o dar mądrości?
  • Jak często rozważam tajemnicę Wcielenia Syna Bożego i jakie ma to dla mnie znaczenie?
  • Jak reaguję, gdy inni odrzucają Słowo Wcielone, czy modlę się o dar przyjmowania i poznawania tajemnic Boga?