loading

2020.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

  • W jaki sposób staram się nieść Ewangelię tym, którzy zapomnieli o Bogu i utracili poczucie godności dzieci Bożych?
  • Co rozumiem przez to, że Kościół jest katolicki i powszechny?
  • W jaki sposób zabiegam o to, by inni zostali włączeni do Kościoła?
  • Jaką rolę w moim życiu odgrywa Święta Rodzina?
  • Jak często przyzywam jej wstawiennictwa?