loading

2020.01.09 – Czwartek 9 stycznia

  • W jaki sposób oświecam serce blaskiem Chrystusa? Czy przez lekturę Pisma Świętego, sakramenty, inne formy chrześcijańskiej pobożności?
  • Co to znaczy, że mamy się wzajemnie miłować?
  • Jaką rolę w moim życiu odgrywa Eucharystia?