loading

2020.01.10 – Piątek 10 stycznia

  • W jaki sposób wypełniam przykazanie miłości Boga i bliźniego, czy jest ono dla mnie drogą do miłości Boga w drugim człowieku?
  • Jak odkrywam obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, czy nie za często buduję moje życie na przemijających obietnicach ziemskich, zapominając o obietnicy chwały niebiańskiej?
  • Jakimi metodami oczyszczam serce z nieuporządkowanych myśli i wszelkich zranień?