loading

2020.01.18 – Sobota 1 tygodnia zwykłego

  • Jakie jest moje przyznanie się do słabości i grzeszności, szczególnie w sakramencie pokuty?
  • Jak często modlę się za sprawujących władzę, by rozeznawali zadanie służby ludziom, wypełniając Prawo Boże?
  • W jaki sposób staram się głosić Ewangelię w środowiskach zlaicyzowanych i odrzucających Przykazania Boże?