loading

2020.01.19 – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A

  • Jak rozumiem słowa: Jezus jest Barankiem, który gładzi grzech świata?
  • W jaki sposób w mojej codzienności wskazuję na Jezusa?
  • Jak rozmawiam z przedstawicielami innych wyznań i sekt, którzy nie uznają Jezusa jako Syna Bożego?