loading

2020.01.22 – Środa 2 tygodnia zwykłego

  • Jak rozumiem, że Bóg czuwa nad światem, czy nie wyrażam sceptycznych myśli, że Bóg pozostawia świat samemu sobie?
  • Jaka jest moja odwaga i zaufanie, by podejmować trudne zadnia w służbie Bogu?
  • W jaki sposób moje życie może stawać się darem dla innych?
  • Jak często otwieram moje ręce na potrzeby innych, dzieląc się darami duchowymi i materialnymi?