loading

2020.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

  • Czym dla mnie jest proces nieustannego nawracania się ku Bogu?
  • Jakie są moje punkty zwrotne w osobistym nawróceniu i przemianie życia?
  • Jakie jest moje świadectwo o zmartwychwstałym Panu, czy nie lękam się mówić o własnym nawróceniu?
  • Jak rozumiem słowa Jezusa, by głosić Ewangelię „wszelkiemu stworzeniu”, i jak wypełniam tę misję i to posłannictwo?
jest