loading

2020.01.29 – Środa 3 tygodnia zwykłego

  • W jaki sposób rozumiem słowa, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego?
  • Co znaczy, że Jezus jest nazywany Synem Dawida?
  • Jak staram się przygotować moje serce do spotkania z Bogiem, szczególnie na modlitwie i słuchaniu słowa Bożego?