loading

2020.02.11 – Wtorek 5 tygodnia zwykłego

  • Jak często przystępuję do sakramentów?
  • Jak silne jest we mnie pragnienie bliskości Boga? Co robię, żeby być bliżej Niego? Jak to realizuję?
  • Na ile moje uczynki wynikają jedynie z dążenia do zachowania przepisów prawa, a na ile z miłości do Boga?
jest