loading

2020.02.24 – Poniedziałek 7 tygodnia zwykłego

  • Jak często, podejmując decyzje, staram się usłyszeć głos Boga? Czy proszę o natchnienia?
  • Jak często i w jaki sposób wychwalam Boga za Jego dzieła?
  • Jak bardzo wierzę w to, że Bóg może uczynić to, o co Go proszę?
jest