loading

2020.03.07 – Sobota 1 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jakie sytuacje mojego życia uzmysławiają mi konieczność mojego nawrócenia do Boga?
  • Co to znaczy, że mam być święty? A może w ogóle nie myślę o świętości jako o czymś przewidzianym przez Boga dla mnie?
  • Kto jest moim nieprzyjacielem? Co mogę zrobić, aby ukazać mu miłość Boga do niego?