loading

2020.03.09 -Poniedziałek 2 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak wygląda moje wielkopostne zmaganie z grzechem?
  • W jaki sposób dostrzegam w swoim życiu konsekwencje popełnionych grzechów i leczącą moc Bożego miłosierdzia?
  • Jakich postaw i czynów domagam się od tych, którzy popełnili wobec mnie jakąś nieprawość?