loading

2020.03.12 – Czwartek 2 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jakich postawach i czynach wyraża się moja niewinność?
  • Czego potrzebuję, aby być szczęśliwym? Jak się to ma do Ewangelii?
  • W jakich okolicznościach mojego życia doświadczyłem tego, że miłość otwiera ludzkie oczy na potrzeby bliźnich?
jest