loading

2020.03.16 – Poniedziałek 3 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak owocuje w mojej codzienności chrzcielne doświadczenie odpuszczenia grzechów i otrzymania natury dziecka Bożego?
  • Co jest dla mnie źródłem wiary?
  • W czym ona się wyraża?
  • Jak reaguję na krytykę moich motywowanych wiarą przekonań, postaw lub zachowań?