loading

2020.03.18- Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jakich okolicznościach traktuję Boże przykazania jako „niekonieczne” do słusznego postępowania?
  • W jakich sytuacjach odwołuję się do autorytetu Bożych przykazań, Katechizmu lub nauczania Kościoła?
  • Jaką rolę w moich codziennych decyzjach i wyborach odgrywa autorytet Ewangelii?