loading

2020.03.21 – Sobota 3 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak rozumiem zdanie, że to dziś jest dla mnie czas stosowny na nawrócenie?
  • Co mówię tym, których dotyka jakieś cierpienie, na przykład nieuleczalna choroba?
  • Czym według mnie jest pokora?
  • Kogo w moim otoczeniu mogę wskazać jako przykład osoby pokornej?