loading

2020.03.24 – Wtorek 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • Za kim postępuję w moim życiu?
  • Kogo mogę wskazać jako mojego pasterza?
  • Jak często modlę się o Ducha Świętego dla Kościoła i siebie osobiście?
  • Czego od Niego oczekuję?
  • Jakie sytuacje mojego życia mogę wskazać jako chwalebny krzyż, czyli znak łaski Boga, która przewyższa to, co słabe i chore we mnie?