loading

2020.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

  • Jakie jest moje życiowe powołanie?
  • Jakie zadania powierzył mi Bóg we wspólnocie Kościoła?
  • Co powinienem czynić, aby wypełnić wolę Boga?
  • Ku jakiej postawie skłaniam się w moim życiu wiary: raczej pytam Boga o to, jaka jest Jego wola, czy też kiedy uważam coś za słuszne, to modlę się, aby Bóg błogosławił moim planom?
  • Bóg przemawia do nas swoim słowem oraz przez wydarzenia. Co robię, aby podtrzymywać Jego dialog ze mną?
jest