loading

2020.04.02 – Czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jakie są motywy mojej radości?
  • Co widzę, kontemplując wraz z Abrahamem dzień Jezusa?
  • W jaki sposób odkrywam Jezusa jako Zmartwychwstałego Pana?