loading

2020.04.03 – Piątek 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jaki sposób dostrzegam w Jezusie, ściśle zespolonego z Ojcem, Syna Bożego, który dokonuje dzieła zbawienia?
  • Jaką postawę przyjmuję w sytuacjach prześladowania i niesprawiedliwości?
  • W jakich sytuacjach „Dzieło Jezusa” dotyka konkretu mojego życia, ubogacając je dotykiem Bożej miłości?
jest