loading

2020.04.05 – Niedziela Palmowa

  • W jaki sposób Jezus pragnie mnie włączyć w dzieło bawienia świata?
  • Dlaczego nie można być świadkiem Jezusa bez całkowitego zaufania Jego słowu?
  • Jakie przesłanie dla mojego życia ma Niedziela Palmowa?