loading

2020.04.06 – Wielki Poniedziałek

  • W jaki sposób wyraża się w moim życiu mentalność zwycięzców, którzy z Chrystusem tryumfują nad szatanem i grzechem?
  • Jak odnajduję w mojej konkretnej odpowiedzi na Bożą miłość twórczy dynamizm i sens życia?
  • Jakie owoce przynosi moja szczodra i pełna wrażliwości postawa miłości wobec Boga i drugiego człowieka?
jest