loading

2020.04.07 – Wielki Wtorek

  • W jaki sposób Jezus uczy nas, że w życiu chrześcijanina nie ma słów „nigdy” i „za późno”?
  • Jak w mocy Jezusa potrafimy przezwyciężyć nawet największe przeszkody?
  • W jaki sposób każda trudność pojawiająca się w naszym życiu we wspólnocie z ukrzyżowanym Mesjaszem może prowadzić do zwycięskiej chwały?