loading

2020.04.10 – Wielki Piątek

  • Co odkrywam, wchodząc z wiarą w tajemnicę paschalną Jezusa?
  • Jak często próbuję patrzeć na cierpienie i krzyż przez pryzmat chwały?
  • Jakie przesłanie teologiczne wiążę z tytułem „Syn Człowieczy”?